Thông báo Ngoại Ngữ Xem thêm..

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2016 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 46 – Ngày 24/9/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 46 – Ngày 24/9/2016
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2016 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 43 – Ngày 25/6/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 43 – Ngày 25/6/2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 42 – Ngày 28/5/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 42 – Ngày 28/5/2016

Thông báo Tin học Xem thêm..

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Khóa 01 - ngày 26/03/2017 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Khóa 01 - ngày 26/03/2017
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 111 – Ngày 24, 25/9/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 111 – Ngày 24, 25/9/2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 108 – Ngày 25, 26/6/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 108 – Ngày 25, 26/6/2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 108 – Ngày 25, 26/6/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 108 – Ngày 25, 26/6/2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 107 – Ngày 28, 29/5/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 107 – Ngày 28, 29/5/2016

Có thể bạn quan tâm Xem thêm..

Kế hoạch thi Ngoại ngữ và Tin học năm học 2016 - 2017 của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Kế hoạch thi Ngoại ngữ và Tin học năm học 2016 - 2017 của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2016 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 46 – Ngày 24/9/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 46 – Ngày 24/9/2016
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 111 – Ngày 24, 25/9/2016 Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ, Tin học Khóa 111 – Ngày 24, 25/9/2016
Phân công nhiệm vụ TTNN&TH năm học 2015 - 2016 Phân công nhiệm vụ TTNN&TH năm học 2015 - 2016

Chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh Xem thêm..

Bạn có thể liên hệ đến chúng tôi thông qua địa chỉ dưới đây Bạn có thể liên hệ đến chúng tôi thông qua địa chỉ dưới đây
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
10 bước để học tôt ngoại ngữ 10 bước để học tôt ngoại ngữ
Phương pháp Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả Phương pháp Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả
7 kinh nghiệm học tốt tiếng Anh 7 kinh nghiệm học tốt tiếng Anh

Thông báo chiêu sinh

Thông tin nổi bật Xem thêm..

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Khóa 01 - ngày 26/03/2017 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Khóa 01 - ngày 26/03/2017
Quyết định ban hành Chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ khoá tuyển sinh năm 2016 Quyết định ban hành Chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ khoá tuyển sinh năm 2016
Hướng dẫn về việc tham gia các chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2014 trở về sau Hướng dẫn về việc tham gia các chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2014 trở về sau
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 23 tháng 4 năm 2016 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 23 tháng 4 năm 2016

Số người truy cập

Người Truy Cập: 16408