DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP - TA A2.210

Thời gian học: 18h00-20h15' Số tiết: 120 Phòng học: 106C1
Ngày khai giảng: 10/03/2021 Ngày kết thúc: 30/10/2021 Học vào thứ: Tối T2, T4, T6
Giảng viên 1: Đặng Ngọc Thu Thảo Giảng viên 2: Đặng Hồng Vũ Loại lớp: Tiếng Anh A2
DOWNLOAD CÁC DANH SÁCH VÀ BỔ SUNG ẢNH
STTMSSVHọ lótTênLớp đào tạoSố điện thoạiĐịa chỉ Email
1 0018412238Nguyễn Thị ThúyAnĐHGDTH18A
2 0018412082Đổ Thị ThúyAnhĐHGDMN18A
3 0018412083Nguyễn Thị KỳAnhĐHGDMN18A
4 0018412088Trương Thị PhàCaĐHGDMN18A
5 0018412094Lê Nguyễn AnhĐàoĐHGDMN18A
6 0018412096Trần CẩmĐoanĐHGDMN18A
7 0018310009Phạm Ngọc MỹDungCĐGDMN18A
8 0018410546Dương HuỳnhGiaoĐHKT18B
9 0018414021Hàn ThanhĐHKT18A
10 0018412251Nguyễn Thị KimHânĐHGDTH18A
11 0015410472Vũ ĐứcHiệpĐHKHMT15A
12 0018310021Bùi Thị KimHươngCĐGDMN18A
13 0018410553Nguyễn ThanhHuyĐHTCNH18A
14 0018412394Trần Thị TrúcLệĐHSVAN18A
15 0018412395Nguyễn Thị TrúcLinhĐHSVAN18A
16 0018310030Nguyễn Thị HuỳnhNgaCĐGDMN18A
17 0018412133Cam Thị ThuNgânĐHGDMN18A
18 0018412136Dương QuếNgânĐHGDMN18A
19 0018412156Lê Thị HuỳnhNhưĐHGDMN18B
20 0018412352Trần HuyQuyềnĐHGDTC18A
21 0018412289Huỳnh TháiSơnĐHGDTH18A
22 0018412412Đinh Thị ThanhThảoĐHSVAN18A
23 0018412181HuỳnhThiĐHGDMN18B
24 0018412297Vương Hồ XuânThưĐHGDTH18A
25 0018412415Võ Ngọc HuyềnTrânĐHSVAN18A
26 0018410602Nguyễn Ngọc YếnTrânĐHKT18B
27 0018412307Trần Ngọc CẩmĐHGDTH18A
28 0018412309Phạm LanTườngĐHGDTH18A
29 0010411029Nguyễn Thị ThanhTuyềnĐHCTXH10
30 0018312021Trương Thị TườngVyCĐGDMN18A
31 0018314041Nguyễn Thị NhưÝCĐGDMN18A