DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.140 18h00-20h15'02/07/2018120201C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.135 18h00-20h15'03/07/2018120106C1Tối T3, T5 Nguyễn Thanh Huy Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.139 18h00-20h15'15/06/2018120102(T2,6), 103(T4)Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Nguyễn Thanh Huy Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.138 18h00-20h15'04/06/2018120108C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.137 18h00-20h15'28/05/2018120105(T2,4), 106(T6)Tối T2, T4, T6 Phan Thái Anh Thư Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.136 18h00-20h15'14/05/2018120102(T2), 107(T4,6)Tối T2, T4, T6 Ngô Phương Thủy Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.134 18h00-20h15'02/05/2018120101C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.133 18h00-20h15'03/04/2018120107C1 (T3), 201C1 (T5)Tối T3, T5 Cao Dao Thép Phạm Văn Tặc Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.132 18h00-20h15'28/03/2018120106(T2), 201(T4), 105(T6)Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Ngô Phương Thủy Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.131 18h00-20h15'27/03/2018120202C1 (T3), 102C1 (T5)Tối T3, T5 Võ Thị Kim Thảo Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.130 18h00-20h15'19/03/2018120104(T2, T4), 105(T6)Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Nguyễn Thanh Huy Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.129 18h00-20h15'13/03/2018120103C1 (T3), 105C1 (T5)Tối T3, T5 Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.126 18h00-20h15'30/01/2018120208C1 (T3), 305C1 (T5)Tối T3, T5 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2