DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.187 18h00-20h15'05/11/2019120104C1Tối T3, T5 Huỳnh Thị Nhĩ Lê Văn Tiền Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.186 18h00-20h15'21/10/2019120207C1Tối T2, T4, T6 Lê Văn Tiền Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.183 18h00-20h15'24/09/2019120103C1Tối T3, T5 Lê Chánh Trực Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.185 18h00-20h15'23/09/2019120206C1Tối T2, T4, T6 Lê Văn Tiền Bùi Thị Cao Nguyên Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.184 18h00-20h15'16/09/2019120105C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.182 18h00-20h15'09/09/2019120205C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Trần Mạnh Thúy Quỳnh Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.179 18h00-20h15'05/09/2019120105C1Tối T3, T5 Lại Quốc Huy Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.181 18h00-20h15'04/09/2019120204C1Tối T2, T4, T6 Thái Thị Kim Diệu Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.178 18h00-20h15'19/08/2019120202C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Ngô Thị Mai Huỳnh Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.177 18h00-20h15'20/08/2019120101C1Tối T3, T5 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Ngô Thị Mai Huỳnh Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.176 18h00-20h15'02/08/2019120201C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.170 18h00-20h15'23/07/2019120106C1Tối T3, T5 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2