DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.206 18h00-20h15'19/10/2020120206C1Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Đinh Thanh Hưng Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.205 18h00-20h15'13/10/2020120104C1Tối T3, T5 Ngô Phương Thủy Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.204 18h00-20h15'12/10/2020120205C1Tối T2, T4, T6 Bùi Trường An Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.201 18h00-20h15'15/09/2020120105C1Tối T3, T5 Cao Dao Thép Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.203 18h00-20h15'14/09/2020120204C1Tối T2, T4, T6 Đặng Hồng Vũ Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.202 18h00-20h15'07/09/2020120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.200 18h00-20h15'31/08/2020120203C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Tấn Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.195 18h00-20h15'25/08/2020120103C1Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Phương Vy Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.199 18h00-20h15'24/08/2020120202C1Tối T2, T4, T6 Đỗ Nguyễn Ngọc Hiếu Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.198 18h00-20h15'10/08/2020120201C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.197 18h00-20h15'22/07/2020120103C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.196 18h00-20h15'13/07/2020120104C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.194 18h00-20h15'13/07/2020120102C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
14 Danh sách lớp TA A2.191 18h00-20h15'16/06/2020120102C1Tối T3, T5 Bùi Trường An Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
15 Danh sách lớp TA A2.193 18h00-20h15'08/06/2020120108C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
12