DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.121 18h00-20h15'20/10/2017120105C1 (T2/4), 103C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Nhĩ Trần Duy Hoài Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.120 (220) 18h00-20h15'19/10/2017120105C1 (T3), 201C1 (T5)Tối T3, T5 Phạm Văn Tặc Ngô Phương Thủy Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.119 18h00-20h15'04/10/2017120102C1 (T2/4), 301C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Bùi Thị Cao Nguyên Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.109 18h00-20h15'03/10/2017120206C1 (T3), 108C1 (T5)Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Tấn Trần Duy Hoài Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.118 18h00-20h15'25/09/2017120201C1 (T2/4), 107C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Thái Thị Kim Diệu Phan Thái Anh Thư Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.116 18h00-20h15'19/09/2017120201C1 (T3), 107C1 (T5)Tối T3, T5 Đặng Hồng Vũ Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.117 18h00-20h15'18/09/2017120204C1 (T2/4), 208C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Tám Lê Hải Duy Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.115 18h00-20h15'18/09/2017120308C1 (T2/4), 207C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Ngô Phương Thủy Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.112 18h00-20h15'12/09/2017120102C1Tối T3, T5 Lê Huỳnh Thanh Huy Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.113 18h00-20h15'18/09/2017120208C1 (T2/4), 206C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Tấn Trần Quốc Vinh Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.114 18h00-20h15'11/09/2017120407C1 (T2/4), 101C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Trần Quốc Vinh Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.111 18h00-20h15'06/09/2017120406C1 (T2/4), 102C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Đặng Hồng Vũ Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.110 18h00-20h15'06/09/2017120304C1 (T2/4), 203C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Phan Thái Anh Thư Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
14 Danh sách lớp TA A2.108 18h00-20h15'28/08/2017120305C1 (T2/4), 105C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Nhĩ Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
15 Danh sách lớp TA A2.106 18h00-20h15'29/08/2017120205C1Tối T3, T6 Võ Thị Kim Thảo Đào Văn Diễn Tiếng Anh A2
12