DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.158 18h00-20h15'23/01/2019120103C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.157 18h00-20h15'11/01/2019120102C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.155 18h00-20h15'03/12/2018120101C1Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.153 18h00-20h15'23/10/2018120107C1Tối T3, T5 Đặng Ngọc Thu Thảo Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.154 18h00-20h15'02/11/2018120105C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.152 18h00-20h15'05/10/2018120205C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.150 18h00-20h15'18/09/2018120108C1Tối T3, T5 Phan Thùy Trang Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.149 18h00-20h15'14/09/2018120204C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.151 18h00-20h15'05/09/2018120203C1Tối T2, T4, T6 Phan Thái Anh Thư Thái Thị Kim Diệu Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.147 18h00-20h15'04/09/2018120106C1Tối T3, T5 Huỳnh Thị Nhĩ Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.148 18h00-20h15'05/09/2018120202C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Nhĩ Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.145 18h00-20h15'05/09/2018120201C1Tối T2, T4, T6 Lê Hải Duy Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.146 18h00-20h15'04/09/2018120105C1Tối T3, T5 Nguyễn Thanh Huy Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
14 Danh sách lớp TA A2.141 18h00-20h15'28/08/2018120104C1Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Phương Vy Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
15 Danh sách lớp TA A2.144 18h00-20h15'27/08/2018120107C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
12