DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.210 18h00-20h15'10/03/2021120106C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Đặng Hồng Vũ Tiếng Anh A2

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.209 18h00-20h15'01/03/2021120103C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.207 18h00-20h15'28/12/2020120104C1Tối T2, T4, T6 Lê Văn Tiền Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.206 18h00-20h15'19/10/2020120206C1Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.205 18h00-20h15'13/10/2020120104C1Tối T3, T5 Ngô Phương Thủy Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.204 18h00-20h15'12/10/2020120205C1Tối T2, T4, T6 Bùi Trường An Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.201 18h00-20h15'15/09/2020120105C1Tối T3, T5 Cao Dao Thép Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.203 18h00-20h15'14/09/2020120204C1Tối T2, T4, T6 Đặng Hồng Vũ Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.202 18h00-20h15'07/09/2020120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.200 18h00-20h15'31/08/2020120203C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Tấn Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.195 18h00-20h15'25/08/2020120103C1Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Phương Vy Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.199 18h00-20h15'24/08/2020120202C1Tối T2, T4, T6 Đỗ Nguyễn Ngọc Hiếu Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.197 18h00-20h15'22/07/2020120103C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.194 18h00-20h15'13/07/2020120102C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
14 Danh sách lớp TA A2.191 18h00-20h15'16/06/2020120102C1Tối T3, T5 Bùi Trường An Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2