DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp ÔN TATT.81 7h30-11h00; 13h30-170001/10/202260503C1Cả ngày T7, CN Phạm Minh Trí Tiếng Anh

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp ÔN TATT.83 18h00-20h15'19/09/202260107C1Tối T2, T4, T6 Trần Thị Ngọc Dể Tiếng Anh
2 Danh sách lớp ÔN TATT.82 18h00-20h15'12/09/202260102C1Tối T2, T4, T6 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
3 Danh sách lớp ÔN TATT.77 18h00-20h15'13/09/202260104C1Tối T3, T5, T6 Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh
4 Danh sách lớp ÔN TATT.80 18h00-20h15'29/08/202260103C1Tối T2, T4, T6 Trần Duy Hoài Tiếng Anh
5 Danh sách lớp ÔN TATT.79 18h00-20h15'22/08/202260106C1Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Tiếng Anh
6 Danh sách lớp ÔN TATT.78 18h00-20h15'23/08/202260103C1Tối T3, T5, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh
7 Danh sách lớp TA.01 18h00-20h15'12/08/2022120107C1Tối T3, T5, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
8 Danh sách lớp ÔN TATT.75 18h00-20h15'01/08/202260102C1Tối T2, T4, T6 Đinh Ngô Nhật Ánh Tiếng Anh
9 Danh sách lớp ÔN TATT.76 18h00-20h15'02/08/202260108C1Tối T3, T5, T6 Lê Ngọc Hiếu Hòa Tiếng Anh
10 Danh sách lớp ÔN TATT.74 18h00-20h15'15/07/202260106C1Tối T3, T5, T6 Tiêu Ngọc Thúy Tiếng Anh
11 Danh sách lớp ÔN TATT.73 18h00-20h15'15/07/202260202C1Tối T2, T4, T6 Võ Phượng Vy Tiếng Anh
12 Danh sách lớp ÔN TATT.71 18h00-20h15'15/07/202260103C1Tối T2, T4, T6 Trần Thị Ngọc Dể Tiếng Anh
13 Danh sách lớp ÔN TATT.70 18h00-20h15'15/07/202260201C1Tối T3, T5, T6 Trầm Thị Ngọc Hương Tiếng Anh
14 Danh sách lớp ÔN TATT.24 18h00-20h15'16/03/202260206C1Tối T2, T4, T6 Lê Ngọc Hiếu Hòa Tiếng Anh
15 Danh sách lớp ÔN TATT.26 18h00-20h15'15/03/202260207C1Tối T3, T6 Lê Thị Tuyết Mai Tiếng Anh
123