DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TT A2.02 18h00-20h15'05/10/2022120108C1Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Tâm Nguyễn Châu Minh Thư Tiếng Trung

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TT A2.01 18h00-20h15'29/06/2022120203C1Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Tâm Nguyễn Châu Minh Thư Tiếng Trung