DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB92 18h00-21h0028/09/2020120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB91 18h00-21h0022/09/2020120206B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB90 18h00-21h0016/09/2020120103B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB89 18h00-21h0008/09/2020120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB88 18h00-21h0004/09/2020120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB87 18h00-21h0003/09/2020120104B4Tối T3, T5 Lê Phước Vinh Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB85 18h00-21h0024/08/2020120101B4Tối T2, T4, T6 Võ Thị Bích Ngoan Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB86 18h00-21h0014/08/2020120206B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB83 18h00-21h0011/08/2020120103B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB84 18h00-21h0022/07/2020120104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
11 Danh sách lớp Tin CB82 18h00-21h0013/07/2020120102B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
12 Danh sách lớp Tin CB77 18h00-21h0016/06/2020120101B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Nguyễn Thị Ngọc Chi Tin học cơ bản