DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp ÔN TAĐV2019 7h30-10h0027/10/201945104A1Cả ngày CN Huỳnh Cẩm Thảo Trang Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.183 18h00-20h15'24/09/2019120103C1Tối T3, T5 Lê Chánh Trực Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.185 18h00-20h15'23/09/2019120206C1Tối T2, T4, T6 Lê Văn Tiền Bùi Thị Cao Nguyên Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.184 18h00-20h15'16/09/2019120105C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.182 18h00-20h15'09/09/2019120205C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Trần Mạnh Thúy Quỳnh Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.179 18h00-20h15'05/09/2019120105C1Tối T3, T5 Lại Quốc Huy Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.181 18h00-20h15'04/09/2019120204C1Tối T2, T4, T6 Thái Thị Kim Diệu Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.180 18h00-20h15'26/08/2019120203C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.178 18h00-20h15'19/08/2019120202C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Ngô Thị Mai Huỳnh Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.177 18h00-20h15'20/08/2019120101C1Tối T3, T5 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Ngô Thị Mai Huỳnh Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.176 18h00-20h15'02/08/2019120201C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.175 18h00-20h15'24/07/2019120108C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Lê Hải Duy Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.170 18h00-20h15'23/07/2019120106C1Tối T3, T5 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
13 Danh sách lớp TA A2.174 18h00-20h15'15/07/2019120107C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
14 Danh sách lớp TA A2.173 18h00-20h15'08/07/2019120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
15 Danh sách lớp TA A2.172 18h00-20h15'01/07/2019120103C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
12