DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.172 18h00-20h15'01/07/2019120103C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.171 18h00-20h15'17/06/2019120104C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.169 18h00-20h15'07/06/2019120102C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.167 18h00-20h15'14/05/2019120104C1Tối T3, T5 Lê Hải Duy Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.168 18h00-20h15'20/05/2019120101C1Tối T2, T4, T6 Lê Hải Duy Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.166 18h00-20h15'19/04/2019120105C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.164 18h00-20h15'02/04/2019120102C1Tối T3, T5 Huỳnh Thị Nhĩ Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.165 18h00-20h15'22/03/2019120104C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.163 18h00-20h15'11/03/2019120108C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.161 18h00-20h15'08/03/2019120107C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thanh Huy Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.160 18h00-20h15'12/03/2019120105C1Tối T3, T5 Cao Dao Thép Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
11 Danh sách lớp TA A2.159 18h00-20h15'04/03/2019120106C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
12 Danh sách lớp TA A2.156 18h00-20h15'28/02/2019120101C1Tối T3, T5 Võ Thị Kim Thảo Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2