DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Ôn UDCNTT CB03 18h00-21h0025/01/202145104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Ôn tập Tin học cơ bản