DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Ôn UDCNTT CB01 18h00-21h0002/11/202045202B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Ôn tập Tin học cơ bản