DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB102 18h00-20h1506/09/2021120OnlineTối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB101 18h00-20h1503/06/2021120101B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản