DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB08 18h00-21h0020/12/2017120201B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB07 18h00-21h0022/11/2017120101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Như Quyến Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB06 18h00-21h0022/11/2017120104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB05 18h00-21h0030/10/2017120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB04 18h00-21h0018/10/2017120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản