DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB05 18h00-21h0030/10/2017120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB04 18h00-21h0018/10/2017120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp TIN CB03 18h00-21h0011/10/2017120202B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp TIN CB01 18h00-21h0025/09/2017120101B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Nguyễn Văn Hậu Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin IU345.10 18h00-21h0012/09/2017135102B4Tối T3, T6 Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản