DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB100 18h00-20h1502/04/2021120101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Anh Huỳnh Thị Mỹ Hồng Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB99 18h00-20h1518/03/2021120103B4Tối T3, T5 Nguyễn Hữu Gọn Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB98 18h00-20h1512/03/2021120102B4Tối T2, T4 Nguyễn Thị Như Quyến Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB97 18h00-20h1509/03/2021120102B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB95 18h00-20h1525/01/2021120103B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Văn Xu Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB96 18h00-20h1517/11/2020120204B4Tối T3, T5 Trần Thanh Phúc Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản