DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB96 18h00-21h0017/11/2020120204B4Tối T3, T5 Trần Thanh Phúc Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB94 18h00-21h0012/10/2020120201B4Tối T2, T4, T6 Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB93 18h00-21h0015/10/2020120201B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB92 18h00-21h0028/09/2020120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB91 18h00-21h0022/09/2020120206B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB89 18h00-21h0008/09/2020120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB87 18h00-21h0003/09/2020120104B4Tối T3, T5 Lê Phước Vinh Võ Duy Thanh Tin học cơ bản