DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB125 18h00-21h0015/09/202275201B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB124 18h00-21h0029/08/202275103B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB120 7h30-11h00; 13h30-170006/08/202275101B4Cả ngày T7 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB116 7h30-11h00; 13h30-170026/06/202275104B4Cả ngày CN Trần Thị Thùy Dung Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB121 18h00-21h0028/06/202275202B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Như Quyến Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB122 18h00-21h0027/06/202275104B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản