DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB79 18h00-21h0017/12/2019120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB81 18h00-21h0018/11/2019120104B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Hữu Gọn Lê Quang Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB76 18h00-21h0022/10/2019120204B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB74 18h00-21h0008/10/2019120206B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản