DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB43 18h00-21h0007/11/2018120202B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB42 18h00-21h0025/10/2018120203B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB41 18h00-21h0029/10/2018120104B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB40 18h00-21h0017/10/2018120301B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB38 18h00-21h0017/10/2018120202B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB36 18h00-21h0009/10/2018120202B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB37 18h00-21h0010/10/2018120203B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thiện Tân Võ Tấn Vinh Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB35 18h00-21h0026/09/2018120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB34 18h00-21h0025/09/2018120201B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB33 18h00-21h0017/09/2018120206B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Xu Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
11 Danh sách lớp Tin CB32 18h00-21h0013/09/2018120103B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
12 Danh sách lớp Tin CB31 18h00-21h0012/09/2018120203B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Hậu Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
13 Danh sách lớp Tin CB30 18h00-21h0005/09/2018120205B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
14 Danh sách lớp Tin CB28 18h00-21h0006/09/2018120102B4Tối T3, T5 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
15 Danh sách lớp Tin CB29 18h00-21h0005/09/2018120102B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
12