DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB21 18h00-21h0024/07/2018120103B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB23 18h00-21h0018/07/2018120202B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB22 18h00-21h0002/07/2018120102B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB17 18h00-21h0003/07/2018120103B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB20 18h00-21h0015/06/2018120206B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB19 18h00-21h0013/06/2018120103B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB18 18h00-21h0011/06/2018120201B4Tối T2, T4, T6 Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB16 18h00-21h0006/06/2018120201B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB14 18h00-21h0005/06/2018120102B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB15 18h00-21h0023/05/2018120101B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB02 18h00-21h0027/03/2018120101B4Tối T3, T5 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Phúc Huy Tin học cơ bản