DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB76 18h00-21h0022/10/2019120204B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB75 18h00-21h0014/10/2019120203B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB74 18h00-21h0008/10/2019120206B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB73 18h00-21h0007/10/2019120204B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB72 18h00-21h0002/10/2019120101B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB71 18h00-21h0003/10/2019120104B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB68 18h00-21h0024/09/2019120103B4Tối T3, T5 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB70 18h00-21h0025/09/2019120103B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB69 18h00-21h0018/09/2019120206B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB67 18h00-21h0004/09/2019120104B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB66 18h00-21h0005/09/2019120101B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
11 Danh sách lớp Tin CB65 18h00-21h0012/08/2019120102B4Tối T2, T4, T6 Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
12 Danh sách lớp Tin CB61 18h00-21h0025/07/2019120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản