DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB65 18h00-21h0012/08/2019120102B4Tối T2, T4, T6 Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB64 18h00-21h0024/07/2019120204B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB61 18h00-21h0025/07/2019120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB63 18h00-21h0008/07/2019120204B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB62 18h00-21h0017/06/2019120206B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB57 18h00-21h0011/06/2019120104B4Tối T3, T5 Nguyễn Minh Luôn Lê Quang Minh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB59 18h00-21h0010/06/2019120102B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB60 18h00-21h0010/06/2019120104B4Tối T2, T4, T6 Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản