DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB13 18h00-21h0011/04/2018120102B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Mỹ Hồng Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB02 18h00-21h0027/03/2018120101B4Tối T3, T5 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Phúc Huy Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB12 18h00-21h0026/03/2018120201B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB11 18h00-21h0026/03/2018120202B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Xu Lê Phước Vinh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB10 18h00-21h0014/03/2018120104B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB09 18h00-21h0002/03/2018120103B4Tối T2, T4, T6 Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản