DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB83 18h00-21h0011/08/2020120103B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB84 18h00-21h0022/07/2020120104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB82 18h00-21h0013/07/2020120102B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB77 18h00-21h0016/06/2020120101B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Nguyễn Thị Ngọc Chi Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB81B 18h00-21h0003/06/2020120103B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Anh Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản