BAN GIÁM ĐỐC

Lê Chánh Trực
Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Nguyễn Thị Bích Phượng

TỔ TIN HỌC

Lê Quang Minh
Phạm Huệ Minh
Huỳnh Tấn Thạch
Trần Tuấn Anh

TỔ NGOẠI NGỮ

Nguyễn Thanh Huy
Ngô Phương Thủy
Võ Thị Kim Thảo
Lê Thanh Thủy
Đặng Ngọc Thu Thảo

TỔ VĂN PHÒNG

Cao Thị Thanh Nghĩa
Trần Thị Thùy Dung
Huỳnh Sơn Lâm
Huỳnh Hồng Hạnh
Vũ Thị Lý
Phạm Mai Duy

TỔ THỰC HÀNH MÁY TÍNH

Lê Tấn Lộc
Trần Văn Mạnh
Trần Thanh Phúc
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Thị Quý