BAN GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Thạch

TỔ TIN HỌC

Lê Quang Minh
Phạm Huệ Minh
Huỳnh Tấn Thạch

TỔ NGOẠI NGỮ

Bùi Trường An
Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Lê Thanh Thủy
Đặng Ngọc Thu Thảo
Nguyễn Thị Đan Thanh
Lê Chánh Trực

TỔ HÀNH CHÍNH - KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Cao Thị Thanh Nghĩa
Lê Tấn Lộc
Trần Văn Mạnh
Phạm Mai Duy
Vũ Thị Lý
Huỳnh Hồng Hạnh
Huỳnh Sơn Lâm
Trần Thị Thùy Dung