Quyết định số 2845/QĐ-ĐHĐT ban hành ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp - ( cập nhật ngày: 29/12/2019)

THÔNG BÁO

Quyết định số 2845/QĐ-ĐHĐT ban hành ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp - (29/12/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 35- Ngày 3/11/2019 - (07/10/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 34 - Ngày 06/10/2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 32 - Ngày 08/9/2019 - (09/08/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 30 - Ngày 28/07/2019 - (01/07/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 26 - Ngày 16/06/2019 - (21/05/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 25 - Ngày 19/05/2019 - (25/04/2019)