Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học hè năm 2020 - ( cập nhật ngày: 04/08/2020)

THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học hè năm 2020 - (04/08/2020)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Ứng dung Công ngệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 44, ngày 12/7/2020 - (08/06/2020)
Thực hiện cách li xã hội, từ ngày 01/04/2020 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tạm ngừng tiếp học viên liên hệ trực tiếp tại văn phòng. Mọi vấn đề cần thiết vui lòng nhắn tin qua fanpage của Trung tâm facebook.com/ttnnthdhdt - (01/04/2020)
Quyết định số 2845/QĐ-ĐHĐT ban hành ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp - (29/12/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 35- Ngày 3/11/2019 - (07/10/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 34 - Ngày 06/10/2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 32 - Ngày 08/9/2019 - (09/08/2019)