Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 - ( cập nhật ngày: 20/09/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 - (20/09/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 18 - Ngày 30/09/2018 - (20/08/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 17 - Ngày 19/08/2018 - (09/08/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 16 - Ngày 22/07/2018 - (02/07/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 15 - Ngày 17/06/2018 - (22/05/2018)
Danh sách các đơn vị tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Thống kê tính đến ngày 24/4/2018 ) - (09/05/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 14 - Ngày 27/05/2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)