Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 16 - Ngày 22/07/2018 - ( cập nhật ngày: 02/07/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 16 - Ngày 22/07/2018 - (02/07/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 15 - Ngày 17/06/2018 - (22/05/2018)
Danh sách các đơn vị tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Thống kê tính đến ngày 24/4/2018 ) - (09/05/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 14 - Ngày 27/05/2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 13 - Ngày 22/04/2018 - (28/03/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 12 - Ngày 25/03/2018 - (07/03/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 11 - Ngày 21/01/2018 - (27/12/2017)