Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 55, ngày 25/4/2021 - ( cập nhật ngày: 06/04/2021)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 55, ngày 25/4/2021 - (06/04/2021)
Công văn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 - (30/03/2021)
Quy định hoạt động học và thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp - (30/03/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 35- Ngày 3/11/2019 - (07/10/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 34 - Ngày 06/10/2019 - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 32 - Ngày 08/9/2019 - (09/08/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 30 - Ngày 28/07/2019 - (01/07/2019)