Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 71 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 72 ngày 15, 16/10/2022 - ( cập nhật ngày: 26/09/2022)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 71 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 72 ngày 15, 16/10/2022 - (26/09/2022)
DANH SÁCH DỰ THI UDCNTTCB K71 ngày 25/9/2022. Trường hợp thí sinh bị F0 phải báo ngay cho VPP Trung tâm để được hỗ trợ giải quyết kịp thời (SĐT: 02773 881 715) - (22/09/2022)
Thông báo về việc áp dụng mức thu học phí ngoại ngữ, tin học năm học 2022 - 2023 - (30/08/2022)
Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 đối với các lớp Ngoại ngữ, Tin học - (29/08/2022)
Thông báo về việc chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học khai giảng hàng tháng năm 2022 - (29/08/2022)
DANH SÁCH DỰ THI UDCNTTCB K70 ngày 28/8/2022. Trường hợp thí sinh bị F0 phải báo ngay cho VPP Trung tâm để được hỗ trợ giải quyết kịp thời (SĐT: 02773 881 715) - (25/08/2022)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 70 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 71 ngày 24, 25/9/2022 - (22/08/2022)
Thông báo dời lịch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 69 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 68 ngày 13, 14/8/2022 - (01/08/2022)
Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 69 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 68 ngày 13, 14/8/2022 - (25/07/2022)
Thông báo về việc chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học khai giảng hàng tháng năm 2022 - (18/07/2022)
123456789