Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 14 - Ngày 27/05/2018 - ( cập nhật ngày: 23/04/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 14 - Ngày 27/05/2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 13 - Ngày 22/04/2018 - (28/03/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 12 - Ngày 25/03/2018 - (07/03/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 11 - Ngày 21/01/2018 - (27/12/2017)
Thông báo về việc cho học viên các lớp Ngoại ngữ và Tin học học buổi tối được nghỉ học vào tối ngày 25, 26/12/2017 - (25/12/2017)
Thông báo về việc đăng ký tham dự buổi báo cáo chuyên đề "Kỹ thuật soạn thảo văn bản trên máy tính dành cho sinh viên" - (08/12/2017)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 10 - Ngày 24/12/2017 - (07/12/2017)