Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học hè năm 2020 - (cập nhật ngày: 04/08/2020)

THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học hè năm 2020 - (04/08/2020)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 49, ngày 11/7/2020 - (08/06/2020)
Thông báo về việc triển khai hoạt động học tập và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên - (30/12/2019)
Quyết định số 2846/QĐ-ĐHĐT ban hành ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - (29/12/2019)
Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi IELTS quốc tế năm 2020 tại trường Đại học Đồng Tháp trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Hội đồng Anh - (29/12/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Khóa 43, ngày 2 tháng 11 năm 2019 - (07/10/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực Ngoại ngữ - (11/09/2019)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Khóa 42, ngày 5 tháng 10 năm 2019 - (11/09/2019)