Mẫu đơn xin xác nhận trình độ Tiếng Anh A2, B1 - (cập nhật ngày: 02/07/2018)

THÔNG BÁO

Mẫu đơn xin xác nhận trình độ Tiếng Anh A2, B1 - (02/07/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 28, ngày 21 tháng 07 năm 2018 - (02/07/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 27, ngày 16 tháng 06 năm 2018 - (16/05/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 26, ngày 26 tháng 05 năm 2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 25, ngày 21 tháng 04 năm 2018 - (28/03/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 24, ngày 24 tháng 03 năm 2018 - (26/02/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Khóa 23, ngày 20 tháng 01 năm 2018 - (27/12/2017)