Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 26, ngày 26 tháng 05 năm 2018 - (cập nhật ngày: 23/04/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 26, ngày 26 tháng 05 năm 2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 25, ngày 21 tháng 04 năm 2018 - (28/03/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 24, ngày 24 tháng 03 năm 2018 - (26/02/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Khóa 23, ngày 20 tháng 01 năm 2018 - (27/12/2017)
Thông báo về việc cho học viên các lớp Ngoại ngữ và Tin học học buổi tối được nghỉ học vào tối ngày 25, 26/12/2017 - (25/12/2017)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Khóa 22, ngày 23 tháng 12 năm 2017 - (07/12/2017)
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC Khóa 61 - Ngày 23/12/2017 - (07/12/2017)