ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 •  Học viên đang bắt đầu những trải nghiệm về Tin học
 •  Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học
 •  Học viên muốn cập nhật những kiến thức Tin học mới đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, các doanh nghiệp

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 •  Nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức cơ bản về máy tính
 •  Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
 •  Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
 •  Tạo lập và trình bảy dễ dàng các bảng tính Excel
 •  Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
 •  Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
 •  Hiểu rõ về hệ điều hành Windows, về mạng máy tính
 •  Thao tác dễ dàng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ

 •  Thời gian học: 30 buổi
 •  Tổng số tiết: 120 tiết, học trực tiếp trên máy tính
 •  Học phí: 1.680.000 VND/KHÓA

BUỔI HỌC

 •   Các lớp học vào các buổi tối Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 (18h-21h)
 •   Các lớp học vào các buổi tối Thứ 3, Thứ 5 (18h-21h)

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ GHI DANH

 •   Phòng 103,104, Dãy Nhà B3, Trường Đại học Đồng Tháp
 •   Ghi danh học vào giờ hành chính từ Thứ hai đến Thứ sáu (Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 đến 17h00)

NỘI DUNG

1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản
 •  Kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính
 •  Các ứng dụng của công nghệ thông tin - truyền thông
 •  An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin truyền thông
 •  Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
 •  Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin
2. Sử dụng máy tính cơ bản
 •  Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
 •  Làm việc với hệ điều hành
 •  Thao tác trong Windows Explorer
 •  Thao tác trên màn hình Desktop
 •  Control Panel
 •  Kiểu gõ Tiếng Việt
 •  Sử dụng máy in
3. Microsoft Word cơ bản
 •  Tổng quan về Microsoft Word
 •  Một số thao tác cơ bản và thông dụng
 •  Định dạng ký tự
 •  Định dạng đoạn văn bản
 •  Định dạng trang tài liệu
 •  Chèn đối tượng vào văn bản
 •  Tham chiếu
 •  Lập bảng biểu (Table)
 •  Hoàn tất văn bản
 •  Soạn thông điệp và văn bản hành chính
4. Microsoft Powerpoint cơ bản
 •  Giới thiệu
 •  Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh
 •  Sử dụng định dạng Themes có sẵn
 •  Định dạng background
 •  Bảng
 •  Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
 •  Thiết lập ứng dụng
5. Microsoft Excel cơ bản
 •  Tổng quan về Microsoft Excel
 •  Định dạng dữ liệu trong Excel
 •  Hàm trong bảng tính Excel
 •  Biểu đồ
 •  Kết xuất và phân phối bảng tính, trang tính
6. Sử dụng Internet
 •  Kiến thức cơ bản về Internet
 •  Sử dụng trình duyệt Web
 •  Giới thiệu các công cụ tìm kiếm trên Web (Google, bing)
 •  Kỹ năng tìm kiếm
 •  Sử dụng thư điện tử
 •  Một số dạng truyền thông số thông dụng
 •  An toàn thông tin
7. Ôn tập

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

 •   Sau khi thi đạt, HV sẽ được cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN của Bộ GDĐT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 

CLICK XEM DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHO PHÉP CẤP CHỨNG CHỈ (STT 118)