XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB33 18h00-21h0017/09/2018120206B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Xu Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB32 18h00-21h0013/09/2018120103B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB31 18h00-21h0012/09/2018120203B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Hậu Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB28 18h00-21h0006/09/2018120102B4Tối T3, T5 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB30 18h00-21h0005/09/2018120205B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB29 18h00-21h0005/09/2018120102B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB27 18h00-21h0027/08/2018120203B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Anh Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB25 18h00-21h0013/08/2018120204B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Đức Huy Lê Quang Minh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB26 18h00-21h0009/08/2018120101B4Tối T3, T5 Huỳnh Thị Mỹ Hồng Nguyễn Thị Như Quyến Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB24 18h00-21h0025/07/2018120104B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
1234567