XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB05 18h00-21h0030/10/2017120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp TA A2.121 18h00-20h15'20/10/2017120105C1 (T2/4), 103C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Nhĩ Trần Duy Hoài Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.120 (220) 18h00-20h15'19/10/2017120105C1 (T3), 201C1 (T5)Tối T3, T5 Phạm Văn Tặc Ngô Phương Thủy Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp Tin CB04 18h00-21h0018/10/2017120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp TIN CB03 18h00-21h0011/10/2017120202B4Tối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin IU4.3 18h00-21h0006/10/201745201B4Tối T3, T6 Huỳnh Thị Mỹ Hồng Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp TA A2.119 18h00-20h15'04/10/2017120102C1 (T2/4), 301C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Bùi Thị Cao Nguyên Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.109 18h00-20h15'03/10/2017120206C1 (T3), 108C1 (T5)Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Tấn Trần Duy Hoài Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.118 18h00-20h15'25/09/2017120201C1 (T2/4), 107C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Thái Thị Kim Diệu Phan Thái Anh Thư Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TIN CB01 18h00-21h0025/09/2017120101B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Nguyễn Văn Hậu Tin học cơ bản
12345678910...