XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB80 18h00-21h0016/03/2020120101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Như Quyến Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB79 18h00-21h0017/12/2019120102B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB81 18h00-21h0018/11/2019120104B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Hữu Gọn Lê Quang Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB78 18h00-21h0030/10/2019120102B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Huỳnh Thị Mỹ Hồng Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB76 18h00-21h0022/10/2019120204B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB75 18h00-21h0014/10/2019120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB74 18h00-21h0008/10/2019120206B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB73 18h00-21h0007/10/2019120204B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB71 18h00-21h0003/10/2019120104B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB72 18h00-21h0002/10/2019120101B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
12345678910...