XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB21 18h00-21h0024/07/2018120103B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB23 18h00-21h0018/07/2018120202B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp TA A2.135 18h00-20h15'03/07/2018120106C1Tối T3, T5 Nguyễn Thanh Huy Võ Thị Kim Thảo Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp Tin CB17 18h00-21h0003/07/2018120103B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB22 18h00-21h0002/07/2018120102B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp TA A2.140 18h00-20h15'02/07/2018120201C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp Tin CB20 18h00-21h0015/06/2018120206B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp TA A2.139 18h00-20h15'15/06/2018120102(T2,6), 103(T4)Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Nguyễn Thanh Huy Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp Tin CB19 18h00-21h0013/06/2018120103B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB18 18h00-21h0011/06/2018120201B4Tối T2, T4, T6 Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản
12345678910...