XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB08 18h00-21h0020/12/2017120201B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp TA A2.125 18h00-20h15'11/12/2017120204(T2), 303(T4), 103(T6)Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Lê Chánh Trực Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp Tin CB06 18h00-21h0022/11/2017120104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB07 18h00-21h0022/11/2017120101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Như Quyến Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp TA A2.123 18h00-20h15'22/11/2017120504(T2), 401(T4), 201(T6)Tối T2, T4, T6 Ngô Phương Thủy Lê Chánh Trực Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.124 18h00-20h15'21/11/2017120303-C1Tối T3, T5 Nguyễn Thị Thanh Thảo Cao Dao Thép Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp Tin CB05 18h00-21h0030/10/2017120204B4Tối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp TA A2.121 18h00-20h15'20/10/2017120105C1 (T2/4), 103C1 (T6)Tối T2, T4, T6 Huỳnh Thị Nhĩ Trần Duy Hoài Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.120 (220) 18h00-20h15'19/10/2017120105C1 (T3), 201C1 (T5)Tối T3, T5 Phạm Văn Tặc Ngô Phương Thủy Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp Tin CB04 18h00-21h0018/10/2017120203B4Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Nguyễn Hữu Gọn Tin học cơ bản
12345678910...