XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB102 18h00-20h1506/09/2021120OnlineTối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB101 18h00-20h1503/06/2021120101B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB100 18h00-20h1502/04/2021120101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Anh Huỳnh Thị Mỹ Hồng Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB99 18h00-20h1518/03/2021120103B4Tối T3, T5 Nguyễn Hữu Gọn Trần Tuấn Anh Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB98 18h00-20h1512/03/2021120102B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Như Quyến Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB97 18h00-20h1509/03/2021120102B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Bích Phượng Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Ôn UDCNTT CB03 18h00-21h0025/01/202145104B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Ôn tập Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB95 18h00-20h1525/01/2021120103B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Văn Xu Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB96 18h00-20h1517/11/2020120204B4Tối T3, T5 Trần Thanh Phúc Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Ôn UDCNTT CB01 18h00-21h0002/11/202045202B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Ôn tập Tin học cơ bản
12345678910...