XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.172 18h00-20h15'01/07/2019120103C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.171 18h00-20h15'17/06/2019120104C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.169 18h00-20h15'07/06/2019120102C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.168 18h00-20h15'20/05/2019120101C1Tối T2, T4, T6 Lê Hải Duy Huỳnh Cẩm Thảo Trang Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.167 18h00-20h15'14/05/2019120104C1Tối T3, T5 Lê Hải Duy Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.166 18h00-20h15'19/04/2019120105C1Tối T2, T4, T6 Cao Dao Thép Huỳnh Thị Nhĩ Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.164 18h00-20h15'02/04/2019120102C1Tối T3, T5 Huỳnh Thị Nhĩ Nguyễn Ngọc Phương Vy Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.165 18h00-20h15'22/03/2019120104C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Cẩm Thảo Trang Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.160 18h00-20h15'12/03/2019120105C1Tối T3, T5 Cao Dao Thép Bùi Thanh Tính Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.163 18h00-20h15'11/03/2019120108C1Tối T2, T4, T6 Võ Thị Kim Thảo Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
12345678910...