Giới thiệu

Chức năng:

  • Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam và năng lực tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, sinh viên, học sinh và nhân dân trong khu vực.
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC, TOEFL, IELTS … cho sinh viên, cán bộ công chức có nhu cầu tham gia các chương trình sau đại học trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch bồi dưỡng các lớp chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, Tiếng Anh quốc tế và các lớp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.
  • Tổ chức giảng dạy, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tổ chức giảng dạy các lớp TOEIC, TOEFL, IELTS và kết hợp với IIG – TOEIC Việt Nam, British Council tổ chức các kỳ thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại trường Đại học Đồng Tháp.
  • Liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, năng lực tin học theo nhu cầu người học.
  • Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo quy định hiện hành.
    • TP. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Chương trình đào tạo

Chức năng hỗ trợ

Hệ thống LMS (Learning Management System)

Giúp người học làm quen với việc thi trắc nghiệm lý thuyết Tin học trên máy, Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ sinh viên trong việc học ngoại ngữ.

Tra cứu điểm thi

Hỗ trợ người học tra cứu kết quả thi được Trung Tâm thông báo sau ngày thi 2 tuần.

Tài liệu tham khảo

Hỗ trợ người học một số tài liệu về Tin học và Ngoại ngữ.

Danh sách các lớp học

Hỗ trợ giảng viên thông tin về lớp học. Hỗ trợ người học thông tin về lớp học và thông tin về giảng viên của lớp.

Bổ sung thêm thông tin người học

Hỗ trợ người học bổ sung thêm các thông tin vào danh sách lớp như : Số CMND, Email, Số điện thoại di động.

Thông tin tổng hợp của từng sinh viên

Hỗ trợ việc xem thông tin tổng hợp của sinh viên : các lớp đã học, kết quả các kỳ thì, trình độ Tin học, Ngoại ngữ hiện tại.

Ðội ngũ giảng viên

GIẢNG VIÊN TIN HỌC

GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ