DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp Tin hoc CB16 7h30-11h00; 13h30-170007/10/202375103B4Cả ngày T7 Võ Tấn Vinh Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB15 18h00-21h0003/10/202375401H2-hoc toi 3/5/7Tối T3, T5 Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB13 18h00-21h0005/10/202375203B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
4 Lớp Tin hoc CB10 18h00-21h0003/10/202375205B4-hoc toi 3/5/7Tối T3, T5 Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
5 Lớp Tin hoc CB09 18h00-21h0003/10/202375103B4Tối T3, T5 Nguyễn Phúc Huy Tin học cơ bản
6 Lớp Tin hoc CB06 18h00-21h0003/10/202375202B4Tối T3, T5 Võ Thị Nhỏ Tin học cơ bản

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp Tin hoc CB01+03 18h00-21h0002/10/202375102B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB07+11 18h00-21h0002/10/202375401H2Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB17 18h00-21h0002/10/202375203B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Xu Tin học cơ bản
4 Lớp Tin hoc CB14 18h00-21h0002/10/202375202B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Tin học cơ bản
5 Lớp Tin hoc CB08 18h00-21h0002/10/202375101B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
6 Lớp Tin hoc CB05 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202375101B4Cả ngày T7 Trần Kim Hương Tin học cơ bản
7 Lớp Tin hoc CB04 7h30-11h00; 13h30-170001/10/202375102B4Cả ngày CN Huỳnh Lê Uyên Minh Tin học cơ bản
8 Lớp Tin hoc CB02 18h00-21h0002/10/202375103B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
9 Lớp Tin hoc CB26 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202375201B4Cả ngày T7 Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
10 Lớp Tin hoc CB18 18h00-21h0030/09/202375101B4-hoc toi T7-CNCả ngày T7, CN Nguyễn Thị Ngọc Chi Tin học cơ bản
11 Lớp Tin hoc CB22 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202375206B4Cả ngày T7 Nguyễn Quốc Anh Tin học cơ bản
12 Lớp Tin hoc CB19 7h30-11h00; 13h30-170001/10/202375103B4Cả ngày CN Vũ Nguyên Chấn Tin học cơ bản
13 Lớp Tin hoc CB20 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202375204B4Cả ngày T7 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
14 Lớp Tin hoc CB21 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202375102B4Cả ngày T7 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tin học cơ bản
15 Lớp Tin hoc CB12 7h30-11h00; 13h30-170023/09/202375101B4Cả ngày CN Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
12