HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ONLINE

1. CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ONLINE (PDF)

2. HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ, PHÍ DỰ THI, PHÍ CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (PDF)

 •    2.1. Thông tin tài khoản nộp các khoản:
 •      + Tên tài khoản: Trường Đại học Đồng Tháp
 •      + Số tài khoản: 109000916169
 •      + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (Viết tắt: PVCOMBANK)
       + Địa điểm quầy giao dịch: 783 Phạm Hữu Lầu - Phường 6 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Dãy Ki-ốt phía trước
          Hồ bơi Trường Đại học Đồng Tháp
 •      + Cú pháp nộp học phí:
 •      [MSSV/CMND] + [Họ và tên] + [Lớp đăng ký học] + [Số điện thoại]
 •      Ví dụ: 001841xxxx Nguyen Van A Lop Tin co ban 093979xxxx
 •      + Cú pháp nộp phí dự thi (PDT):
 •      [MSSV/CMND] + [Họ và tên] + [PDT Môn thi] + [Khóa thi, ngày thi] + [Số điện thoại]
 •      Ví dụ: 001841xxxx Nguyen Van A PDT Tin hoc K57, ngay xx/xx/202x 093979xxxx
 •      * Lưu ý: học viên cần lưu hình ảnh chứng minh đã nộp các khoản phí để điền vào form đăng ký.
  •  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Trường Đại học Đồng Tháp - Số 783 Phạm Hữu Lầu -  Phường 6 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277.3881.715 hoặc Email : ttnnth@dthu.edu.vn