BAN GIÁM ĐỐC

Lê Quang Minh

TỔ TIN HỌC

Lê Quang Minh
Huỳnh Sơn Lâm
Phạm Huệ Minh
Huỳnh Tấn Thạch

TỔ NGOẠI NGỮ

Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Tiêu Ngọc Thúy

TỔ HÀNH CHÍNH - KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Cao Thị Thanh Nghĩa
Lê Tấn Lộc
Trần Văn Mạnh
Lê Thị Ngọc Diệp
Phạm Mai Duy
Vũ Thị Lý
Huỳnh Hồng Hạnh
Trần Thị Thùy Dung