THÔNG BÁO

CÁC LỚP TIN HỌC KHAI GIẢNG
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 57 18h00-21h0005/06/202345101B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 55 18h00-21h0006/06/202345101B4Tối T3, T5 Nguyễn Minh Luôn Ôn tập Tin học cơ bản
CÁC LỚP TIN HỌC ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 53 18h00-21h0004/04/202345104B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 52 18h00-21h0003/04/202345103B4Tối T2, T4 Trần Thanh Phúc Ôn tập Tin học cơ bản
3 Lớp Tin CB150 18h00-21h0006/04/202375203B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
4 Lớp Tin CB146 18h00-21h0003/04/202375102B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
5 Lớp Tin CB128 18h00-21h0009/03/202375103B4Tối T3, T5 Hà Vũ Hoàng Tin học cơ bản
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ KHAI GIẢNG
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp ÔN TATT.90 18h00-20h15'12/06/202360108C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.6 18h00-20h15'12/06/2023120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp TAB1.3 18h00-20h15'30/03/2023120205C1Tối T3, T5, T6 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
2 Lớp TAB1.2 18h00-20h15'28/03/2023120104C1Tối T3, T5 Trần Duy Hoài Tiếng Anh
3 Lớp ÔN TATT.88 18h00-20h15'27/03/202360204C1Tối T2, T4, T6 Phạm Huỳnh Thúy Uyên Tiếng Anh
4 Lớp IELTS.3 18h00-20h15'03/03/202390107C1Tối T4, T6 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Tiếng Anh
5 Lớp TT A2.03 18h00-20h15'03/04/2023120103C1Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NĂM 2023

DANH SÁCH THI VÀ THÔNG BÁO LỊCH THI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chức năng hỗ trợ

Hệ thống LMS (Learning Management System)

Giúp người học làm quen với việc thi trắc nghiệm lý thuyết Tin học trên máy, Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ sinh viên trong việc học ngoại ngữ.

Tra cứu điểm thi

Hỗ trợ người học tra cứu kết quả thi được Trung Tâm thông báo sau ngày thi 2 tuần.

Tài liệu tham khảo

Hỗ trợ người học một số tài liệu về Tin học và Ngoại ngữ.

Danh sách các lớp học

Hỗ trợ giảng viên thông tin về lớp học. Hỗ trợ người học thông tin về lớp học và thông tin về giảng viên của lớp.

Bổ sung thêm thông tin người học

Hỗ trợ người học bổ sung thêm các thông tin vào danh sách lớp như : Số CMND, Email, Số điện thoại di động.

Thông tin tổng hợp của từng sinh viên

Hỗ trợ việc xem thông tin tổng hợp của sinh viên : các lớp đã học, kết quả các kỳ thì, trình độ Tin học, Ngoại ngữ hiện tại.

Ðội ngũ giảng viên

GIẢNG VIÊN TIN HỌC

GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ