XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.214 18h00-20h15'06/12/2021120OnlineTối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp ÔN TA.06 18h00-20h15'17/11/202160OnlineTối T2, T4, T6 Bùi Trường An Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp Ôn TA.04 18h00-20h15'31/05/202160102C1Tối T2, T4, T6 Phan Thùy Trang Đỗ Nguyễn Ngọc Hiếu Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.212 18h00-20h15'07/05/2021120108C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp Ôn TA.03 18h00-20h15'13/04/202160106C1Tối T3, T5 Nguyễn Ngọc Phương Vy Phan Thùy Trang Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp Ôn TA.02 18h00-20h15'12/04/202160107C1Tối T2, T4, T6 Ngô Phương Thủy Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
7 Danh sách lớp TA A2.208 18h00-20h15'30/03/2021120103C1Tối T3, T5 Lê Chánh Trực Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
8 Danh sách lớp TA A2.211 18h00-20h15'26/03/2021120105C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Bùi Trường An Tiếng Anh A2
9 Danh sách lớp TA A2.210 18h00-20h15'10/03/2021120106C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Đặng Hồng Vũ Tiếng Anh A2
10 Danh sách lớp TA A2.209 18h00-20h15'01/03/2021120103C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
12345678910...