XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA B1.37 18h00-20h15'05/03/2024120106-C1Tối T3, T5 Mai Thị Thảo Tiếng Anh
2 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.2 18h00-20h15'05/03/202445208C1Tối T3, T5, T7 Bùi Thị Cao Nguyên Tiếng Anh
3 Danh sách lớp TA B1.33 18h00-20h15'04/03/2024120107C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Tiếng Anh
4 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.13 7h30-11h00; 13h30-170002/03/202445104C1Cả ngày T7 Nguyễn Hữu Thắng Tiếng Anh
5 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.ĐHSTIN23B 7h30-11h00; 13h30-170024/02/202445301-C1Cả ngày T7 Nguyễn Thị Phương Thảo Tiếng Anh
6 Danh sách lớp TA B1.30 18h00-20h15'21/02/2024120102C1Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Tiếng Anh
7 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.11 18h00-20h15'21/02/202445103C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
8 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.12 18h00-20h15'20/02/202445203C1Tối T3, T5 Lê Phước Thiện Tiếng Anh
9 Danh sách lớp ÔN TA TT.99 18h00-20h15'20/02/202460102C1Tối T3, T5 Trần Thị Ngọc Dể Tiếng Anh
10 Danh sách lớp Tiếng Anh 1.ĐHNTTS23A 18h00-20h15'18/01/202445108C1Tối T5, T6 Nguyễn Trần Ngọc Ngân Tiếng Anh
12345678910...