XEM THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA B1.6 18h00-20h15'12/06/2023120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh
2 Danh sách lớp ÔN TATT.90 18h00-20h15'12/06/202360108C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
3 Danh sách lớp TT A2.03 18h00-20h15'03/04/2023120103C1Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
4 Danh sách lớp TAB1.3 18h00-20h15'30/03/2023120205C1Tối T3, T5, T6 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
5 Danh sách lớp TAB1.2 18h00-20h15'28/03/2023120104C1Tối T3, T5 Trần Duy Hoài Tiếng Anh
6 Danh sách lớp ÔN TATT.88 18h00-20h15'27/03/202360204C1Tối T2, T4, T6 Phạm Huỳnh Thúy Uyên Tiếng Anh
7 Danh sách lớp ÔN TATT.89 18h00-20h15'21/03/202360106C1Tối T3, T5, T6 Lê Ngọc Hiếu Hòa Tiếng Anh
8 Danh sách lớp IELTS.3 18h00-20h15'03/03/202390107C1Tối T4, T6 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Tiêu Ngọc Thúy Tiếng Anh
9 Danh sách lớp TAB1.01 18h00-20h15'20/02/2023120105C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
10 Danh sách lớp ÔN TATT.86 18h00-20h15'31/01/202360108C1Tối T3, T5, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh
12345678910...