DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP - TIN CB128

Thời gian học: 18h00-21h00 Số tiết: 75 Phòng học: 103B4
Ngày khai giảng: 09/03/2023 Ngày kết thúc: 25/06/2023 Học vào thứ: Tối T3, T5
Giảng viên 1: Hà Vũ Hoàng Giảng viên 2: Loại lớp: Tin học cơ bản
DOWNLOAD CÁC DANH SÁCH VÀ BỔ SUNG ẢNH
STTMSSVHọ lótTênLớp đào tạoSố điện thoạiĐịa chỉ Email
1 0022410155Phạm Thị ThúyAnĐHKT22A
2 0022410557Nguyễn Thị HàAnhĐHKT22A
3 0022411139Lê Ngọc TuyếtBăngĐHGDTH22E
4 0022410334Nguyễn Nhất LinhĐanĐHTAKD22A
5 0022411785Đinh Thị NgọcDungĐHTQ22F
6 0022411520Bùi Thị ThúyDuyĐHGDTH22F
7 0020410764Huỳnh NgọcHânĐHTCNH20A
8 0020410652Võ ThànhHiếuĐHKT20B
9 0020410320Lê ThịHoàiĐHKT20B
10 0020410770Nguyễn Thị NgọcLanĐHTQ20B
11 0022410792Nguyễn VănLênĐHANH22B
12 0022411517Bùi Thị KimLoanĐHTQ22C
13 0020410897Lê Võ HoàngLongĐHGDTH20A
14 0022411782Nguyễn MinhMẩnĐHTQ22E
15 0022410057Phan ThảoNgânĐHSVAN22A
16 0022410402Nguyễn Thị KiềuNhiĐHTAKD22A
17 0022411142Lê Thị YếnNhiĐHTQ22B
18 0022412742Lê Thị YếnNhiĐHGDTH22D
19 0022410025Lê ThịNhưĐHSVAN22A
20 0020410621Nguyễn Thị PhiNhungĐHTQ20C
21 0022411780Trần ThanhQuốcĐHTQ22F
22 0022411521Trần Nguyễn HoàngTấnĐHSTOAN22B
23 0020410567Nguyễn XuânThanhĐHVNH20A
24 0022411114Trần Thị ThuThảoĐHTQ22B
25 0022410482Nguyễn Huỳnh AnhThưĐHTADL22A
26 0022410867Trần TrọngTìnhĐHANH22B
27 0020410614Nguyễn Thị NgọcTrânĐHTQ20C
28 0022412325Huỳnh Thị QuếTrânĐHTCNH22B
29 0022412020Nguyễn TriệuVyĐHKT22C
30 0022411784Võ NgọcXuyếnĐHTQ22F
31 0022410305Lê Lưu Ngọc NhưÝĐHKT22A
32 0022411598Mai Trần YếnYếnĐHGDTH22F