DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp TA A2.214 18h00-20h15'06/12/2021120OnlineTối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Lê Thanh Thủy Tiếng Anh A2

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp ÔN TA.06 18h00-20h15'17/11/202160OnlineTối T2, T4, T6 Bùi Trường An Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2
2 Danh sách lớp TA A2.212 18h00-20h15'07/05/2021120108C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh A2
3 Danh sách lớp TA A2.208 18h00-20h15'30/03/2021120103C1Tối T3, T5 Lê Chánh Trực Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh A2
4 Danh sách lớp TA A2.211 18h00-20h15'26/03/2021120105C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Ngọc Phương Vy Bùi Trường An Tiếng Anh A2
5 Danh sách lớp TA A2.210 18h00-20h15'10/03/2021120106C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Đặng Hồng Vũ Tiếng Anh A2
6 Danh sách lớp TA A2.209 18h00-20h15'01/03/2021120103C1Tối T2, T4, T6 Bùi Thanh Tính Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh A2