DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TA B1.22 18h00-20h15'06/10/2023120103C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.18 18h00-20h15'03/10/2023120206C1Tối T3, T5, T6 Trầm Thị Ngọc Hương Tiếng Anh

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TA B1.25 18h00-20h15'28/09/2023120106C1Tối T3, T5, T6 Đinh Ngô Nhật Ánh Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.24 18h00-20h15'29/09/2023120307-C1Tối T2, T4, T6 Tiêu Ngọc Thúy Tiếng Anh
3 Lớp TA B1.23 18h00-20h15'29/09/2023120205C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Hoàng Phong Tiếng Anh
4 Lớp TA B1.20 18h00-20h15'28/09/2023120101C1Tối T3, T5 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
5 Lớp ÔN TA TT.97 18h00-20h15'18/09/202360107C1Tối T2, T4, T6 Mai Thị Thảo Tiếng Anh
6 Lớp TA B1.26 18h00-20h15'12/09/2023120103C1Tối T3, T5 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh
7 Lớp TA B1.21 18h00-20h15'11/09/2023120201C1Tối T2, T4 Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh
8 Lớp TA B1.19 18h00-20h15'11/09/2023120101C1Tối T2, T4, T6 Phạm Huỳnh Thúy Uyên Tiếng Anh
9 Lớp ÔN TA TT.96 18h00-20h15'05/09/202360201C1Tối T3, T5, T6 Nguyễn Trần Ngọc Ngân Tiếng Anh
10 Lớp TA B1.17 18h00-20h15'08/09/2023120203C1Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Tiếng Anh
11 Lớp TA B1.16 18h00-20h15'05/09/2023120102C1Tối T3, T5 Trần Thị Ngọc Dể Tiếng Anh
12 Lớp TA B1.14 18h00-20h15'29/08/2023120201C1Tối T3, T5, T6 Nguyễn Ngọc Tấn Tiếng Anh
13 Lớp TA B1.15 18h00-20h15'21/08/2023120104C1Tối T2, T4, T6 Huỳnh Trần Kim Uyên Tiếng Anh
14 Lớp TA B1.13 18h00-20h15'28/08/2023120102C1Tối T2, T4, T6 Hồng Diễm Thúy Tiếng Anh
15 Lớp ÔN TATT.95 18h00-20h15'14/08/202360103C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
12