DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 83 7h30-11h00; 13h30-170030/09/202345104B4Cả ngày T7 Huỳnh Thiện Tân Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 88 18h00-21h0026/09/202345201B4Tối T3, T5 Trần Tuấn Anh Ôn tập Tin học cơ bản
3 Lớp ÔN TIN TTp 85 18h00-21h0011/09/202345206B4Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Ôn tập Tin học cơ bản
4 Lớp ÔN TIN TTp 86 18h00-21h0012/09/202345206B4Tối T3, T5 Huỳnh Lê Uyên Minh Ôn tập Tin học cơ bản
5 Lớp ÔN TIN TTp 84 18h00-21h0029/08/202345204B4Tối T3, T5 Võ Tấn Vinh Ôn tập Tin học cơ bản
6 Lớp ÔN TIN TTp 82 18h00-21h0029/08/202345101B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Ngọc Chi Ôn tập Tin học cơ bản
7 Lớp ÔN TIN TTp 80 18h00-21h0028/08/202345101B4Tối T2, T4, T6 Võ Duy Thanh Ôn tập Tin học cơ bản
8 Lớp ÔN TIN TTp 79 18h00-21h0022/08/202345101B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Ôn tập Tin học cơ bản
9 Lớp ÔN TIN TTp 77 18h00-21h0015/08/202345103B4Tối T3, T5 Huỳnh Thiện Tân Ôn tập Tin học cơ bản
10 Lớp ÔN TIN TTp 69 18h00-21h0004/07/202345203B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Ngọc Chi Ôn tập Tin học cơ bản