DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TT B1.11 18h00-20h15'16/01/2024120208C1Tối T3, T5 Nguyễn Anh Thư Tiếng Trung
2 Lớp Tiếng Trung 1.ĐHANHS23B 18h00-20h15'16/01/202445206C1Tối T3, T5 Đặng Kim Hồng Tiếng Trung
3 Lớp Tiếng Trung 1.ĐHANH23A 18h00-20h15'15/01/202445204C1Tối T2, T4 Nguyễn Thị Thúy Liên Tiếng Trung
4 Lớp Tiếng Trung 1.1 18h00-20h15'09/01/202445201C1Tối T3, T5 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
5 Lớp TT B1.12 18h00-20h15'08/01/2024120104C1Tối T2, T4 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung