DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TP B1.02 18h00-20h15'22/08/2023120205C1Tối T3, T5 Trần Thiện Tánh Tiếng Pháp