DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TT B1.10 18h00-20h15'11/09/2023120105C1Tối T2, T4 Bùi Thị Kim Hằng Tiếng Trung
2 Lớp TT B1.09 18h00-20h15'29/08/2023120208C1Tối T3, T5 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
3 Lớp TT B1.07 18h00-20h15'21/08/2023120108C1Tối T2, T4 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
4 Lớp TT B1.06 7h30-11h00; 13h30-170025/06/2023120105C1Cả ngày CN Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
5 Lớp TT B1.05 18h00-20h15'21/06/2023120206C1Tối T2, T4 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
6 Lớp TTr.04 18h00-20h15'13/06/2023120106C1Tối T3, T5 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung
7 Lớp TT A2.03 18h00-20h15'03/04/2023120103C1Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Tâm Tiếng Trung