DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp ÔN TATT.90 18h00-20h15'12/06/202360108C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.6 18h00-20h15'12/06/2023120106C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiếng Anh

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TAB1.3 18h00-20h15'30/03/2023120205C1Tối T3, T5, T6 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
2 Lớp TAB1.2 18h00-20h15'28/03/2023120104C1Tối T3, T5 Trần Duy Hoài Tiếng Anh
3 Lớp ÔN TATT.88 18h00-20h15'27/03/202360204C1Tối T2, T4, T6 Phạm Huỳnh Thúy Uyên Tiếng Anh
4 Lớp IELTS.3 18h00-20h15'03/03/202390107C1Tối T4, T6 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Tiếng Anh