DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 57 18h00-21h0005/06/202345101B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 55 18h00-21h0006/06/202345101B4Tối T3, T5 Nguyễn Minh Luôn Ôn tập Tin học cơ bản

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 53 18h00-21h0004/04/202345104B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 52 18h00-21h0003/04/202345103B4Tối T2, T4 Trần Thanh Phúc Ôn tập Tin học cơ bản