DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp ÔN TIN TTp 37 18h00-21h0028/11/202245502H2Tối T2, T4, T6 Nguyễn Minh Luôn Ôn tập Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp ÔN TIN TTp 38 18h00-21h0022/11/202245202B4Tối T3, T5 Nguyễn Văn Hậu Ôn tập Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp ÔN TIN TTp 36 18h00-21h0002/11/202245205B4Tối T2, T4, T6 Lê Tấn Lộc Ôn tập Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp ÔN TIN TTp 35 18h00-21h0001/11/202245401H2Tối T3, T5 Nguyễn Văn Xu Ôn tập Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp ÔN TIN TTp 32 18h00-21h0025/10/202245103B4Tối T3, T5 Nguyễn Hữu Gọn Ôn tập Tin học cơ bản