DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp TP B1.03 18h00-20h15'06/11/2023120104C2Tối T2, T4 Lương Mộng Thúy Tiếng Pháp