DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB139 18h00-21h0022/11/202275201B4Tối T3, T5 Lê Tấn Lộc Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB141 18h00-21h0016/11/202275201B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB138 18h00-21h0007/11/202275401H2Tối T2, T4, T6 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB140 18h00-21h0003/11/202275502H2Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
5 Danh sách lớp Tin CB136 18h00-21h0003/11/202275501H2Tối T3, T5 Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
6 Danh sách lớp Tin CB137 18h00-21h0002/11/202275202B4Tối T2, T4, T6 Lê Thị Vân Kiều Tin học cơ bản
7 Danh sách lớp Tin CB135 18h00-21h0002/11/202275102B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
8 Danh sách lớp Tin CB134 18h00-21h0003/11/202275203B4Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
9 Danh sách lớp Tin CB130 18h00-21h0001/11/202275104B4Tối T3, T5 Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
10 Danh sách lớp Tin CB133 18h00-21h0025/10/202275102B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
11 Danh sách lớp Tin CB131 18h00-21h0026/10/202275104B4Tối T2, T4, T6 Võ Duy Thanh Tin học cơ bản
12 Danh sách lớp Tin CB132 18h00-21h0025/10/202275205B4Tối T3, T5 Trần Văn Mạnh Tin học cơ bản
13 Danh sách lớp Tin CB123 18h00-21h0025/10/202275101B4Tối T3, T5 Lê Phước Vinh Tin học cơ bản
14 Danh sách lớp Tin CB129 18h00-21h0026/10/202275103B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
15 Danh sách lớp Tin CB126 18h00-21h0010/10/202275101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Quốc Tuấn Tin học cơ bản