DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp Tin CB150 18h00-21h0006/04/202375203B4Tối T3, T5 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
2 Lớp Tin CB146 18h00-21h0003/04/202375102B4Tối T2, T4, T6 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
3 Lớp Tin CB128 18h00-21h0009/03/202375103B4Tối T3, T5 Hà Vũ Hoàng Tin học cơ bản