DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

DANG SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Giảng viên 2Loại lớp
1 Danh sách lớp Tin CB105 18h00-20h1526/11/202175OnlineTối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản
2 Danh sách lớp Tin CB106 18h00-20h1525/11/202175OnlineTối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
3 Danh sách lớp Tin CB104 18h00-20h1515/11/202175OnlineTối T2, T4, T6 Phạm Huệ Minh Tin học cơ bản
4 Danh sách lớp Tin CB102 18h00-20h1506/09/2021120OnlineTối T2, T4, T6 Trần Thị Thùy Dung Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản