DANH SÁCH CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp Tin hoc CB42 7h30-11h00; 13h30-170010/03/202475101B4Cả ngày CN Lê Quang Minh Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB45 7h30-11h00; 13h30-170002/03/202475103B4Cả ngày T7 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB41 7h30-11h00; 13h30-170002/03/202475102B4Cả ngày T7 Vũ Nguyên Chấn Tin học cơ bản

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG HỌC

STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtPhòng họcThứ họcGiảng viên 1Loại lớp
1 Lớp Tin hoc CB44 18h00-21h0028/02/202475102B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB43 18h00-21h0027/02/202475102B4Tối T3, T5 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB40 18h00-21h0016/01/202475101B4Tối T3, T5 Huỳnh Thiện Tân Tin học cơ bản
4 Lớp Tin hoc CB39 18h00-21h0017/01/202475101B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Minh Luôn Tin học cơ bản
5 Lớp Tin hoc CB36 7h30-11h00; 13h30-170007/01/202475204B4Cả ngày CN Võ Tấn Vinh Tin học cơ bản
6 Lớp Tin hoc CB38 7h30-11h00; 13h30-170006/01/202475204B4Cả ngày T7 Huỳnh Sơn Lâm Tin học cơ bản