THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Kỳ thi ngày 30/3/2024 - (cập nhật ngày: 23/02/2024)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Kỳ thi ngày 30/3/2024 - (23/02/2024)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 82 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 99 ngày 16, 17/3/2024 - (19/02/2024)
KẾT QUẢ KỲ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH KHÓA TUYỂN SINH 2023 ĐỢT 2- NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2024 - (24/01/2024)
DANH SÁCH DỰ THI ĐGNLNN K81 ngày 20/01/2024 - (17/01/2024)
DANH SÁCH DỰ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH ngày 20/01/2024 - (16/01/2024)
THÔNG BÁO V/v nghỉ tết Dương lịch năm 2024 - (25/12/2023)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Kỳ thi ngày 27/01/2024 - (15/12/2023)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 81 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 98 ngày 20, 21/01/2023 - (11/12/2023)
THÔNG BÁO Tổ chức các lớp luyện thi tiếng Anh bậc 3-5 (B1, B2, C1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Khóa 1/2024 - (08/12/2023)
DANH SÁCH DỰ THI ĐGNLNN K80 ngày 09/12/2023 - (07/12/2023)
12345678910...