hông báo chiêu sinh các lớp chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học - (cập nhật ngày: 16/05/2023)

THÔNG BÁO

hông báo chiêu sinh các lớp chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học - (16/05/2023)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 75 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 87 ngày 17, 18/6/2023 - (19/05/2023)
Chiêu sinh các lớp Ngoại ngữ - (19/05/2023)
Thông báo dời lịch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Khóa 75 ngày 13/5/2023 - (08/05/2023)
Thông báo về việc chiêu sinh các lớp chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - (28/04/2023)
Thông báo về việc nghỉ lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023 đối với các lớp Ngoại ngữ, Tin học - (24/04/2023)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 75 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 85 ngày 13, 14/5/2023 - (18/04/2023)
DANH SÁCH DỰ THI ĐGNLNN K74 ngày 15/4/2023. Trường hợp thí sinh bị F0 phải báo ngay cho VP Trung tâm để được hỗ trợ giải quyết kịp thời (SĐT: 02773 881 715) - (13/04/2023)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Khóa 74 và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Khóa 84 ngày 15, 16/4/2023 - (20/03/2023)
Thông báo dời lịch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Khóa 74 ngày 19/3/2023 - (13/03/2023)
12345678910...