Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 58 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 57 ngày 26, 27/9/2021 - (cập nhật ngày: 21/09/2021)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 58 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 57 ngày 26, 27/9/2021 - (21/09/2021)
Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học - (09/09/2021)
Thông báo về việc áp dụng mức thu học phí ngoại ngữ, tin học năm học 2021 - 2022 - (06/09/2021)
Thống báo về việc triển khai các khóa học ngoại ngữ và tin học trên hệ thống hoctructuyen.dthu.edu.vn - (18/08/2021)
Thông báo về việc dời lịch tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 58 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 57 ngày 26, 27/06/2021 - (18/06/2021)
Thông báo về việc nghỉ học đối với các lớp ngoại ngữ và tin học - (01/06/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Khóa 58, ngày 26 tháng 6 năm 2021 - (31/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Khóa 57, ngày 29 tháng 5 năm 2021 - (06/05/2021)