THÔNG BÁO

CÁC LỚP TIN HỌC KHAI GIẢNG
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp Tin hoc CB16 7h30-11h00; 13h30-170007/10/202375103B4Cả ngày T7 Võ Tấn Vinh Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB13 18h00-21h0005/10/202375203B4Tối T3, T5 Huỳnh Tấn Thạch Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB15 18h00-21h0003/10/202375401H2-hoc toi 3/5/7Tối T3, T5 Võ Thị Bích Ngoan Tin học cơ bản
4 Lớp Tin hoc CB06 18h00-21h0003/10/202375202B4Tối T3, T5 Võ Thị Nhỏ Tin học cơ bản
5 Lớp Tin hoc CB09 18h00-21h0003/10/202375103B4Tối T3, T5 Nguyễn Phúc Huy Tin học cơ bản
12
CÁC LỚP TIN HỌC ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp Tin hoc CB02 18h00-21h0002/10/202375103B4Tối T2, T4, T6 Lê Quang Minh Tin học cơ bản
2 Lớp Tin hoc CB08 18h00-21h0002/10/202375101B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Tin học cơ bản
3 Lớp Tin hoc CB14 18h00-21h0002/10/202375202B4Tối T2, T4, T6 Lê Phước Vinh Tin học cơ bản
4 Lớp Tin hoc CB17 18h00-21h0002/10/202375203B4Tối T2, T4, T6 Nguyễn Văn Xu Tin học cơ bản
5 Lớp Tin hoc CB07+11 18h00-21h0002/10/202375401H2Tối T2, T4, T6 Trần Ngọc Thuận Tin học cơ bản
1234567
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ KHAI GIẢNG
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp TA B1.22 18h00-20h15'06/10/2023120103C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.18 18h00-20h15'03/10/2023120206C1Tối T3, T5, T6 Trầm Thị Ngọc Hương Tiếng Anh
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp TA B1.23 18h00-20h15'29/09/2023120205C1Tối T2, T4, T6 Nguyễn Hoàng Phong Tiếng Anh
2 Lớp TA B1.24 18h00-20h15'29/09/2023120307-C1Tối T2, T4, T6 Tiêu Ngọc Thúy Tiếng Anh
3 Lớp TA B1.25 18h00-20h15'28/09/2023120106C1Tối T3, T5, T6 Đinh Ngô Nhật Ánh Tiếng Anh
4 Lớp TA B1.20 18h00-20h15'28/09/2023120101C1Tối T3, T5 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
5 Lớp ÔN TA TT.97 18h00-20h15'18/09/202360107C1Tối T2, T4, T6 Mai Thị Thảo Tiếng Anh
1234567

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NĂM 2023

DANH SÁCH THI VÀ THÔNG BÁO LỊCH THI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chức năng hỗ trợ

Hệ thống LMS (Learning Management System)

Giúp người học làm quen với việc thi trắc nghiệm lý thuyết Tin học trên máy, Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ sinh viên trong việc học ngoại ngữ.

Tra cứu điểm thi

Hỗ trợ người học tra cứu kết quả thi được Trung Tâm thông báo sau ngày thi 2 tuần.

Tài liệu tham khảo

Hỗ trợ người học một số tài liệu về Tin học và Ngoại ngữ.

Danh sách các lớp học

Hỗ trợ giảng viên thông tin về lớp học. Hỗ trợ người học thông tin về lớp học và thông tin về giảng viên của lớp.

Bổ sung thêm thông tin người học

Hỗ trợ người học bổ sung thêm các thông tin vào danh sách lớp như : Số CMND, Email, Số điện thoại di động.

Thông tin tổng hợp của từng sinh viên

Hỗ trợ việc xem thông tin tổng hợp của sinh viên : các lớp đã học, kết quả các kỳ thì, trình độ Tin học, Ngoại ngữ hiện tại.

Ðội ngũ giảng viên

GIẢNG VIÊN TIN HỌC

GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ