THÔNG BÁO

CÁC LỚP TIN HỌC KHAI GIẢNG
CÁC LỚP TIN HỌC ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp ÔN TIN TTp 51 18h00-21h0009/03/202345501H2Tối T3, T5 Phạm Huệ Minh Ôn tập Tin học cơ bản
2 Lớp ÔN TIN TTp 50 18h00-21h0001/03/202345202B4Tối T2, T4 Huỳnh Tấn Thạch Ôn tập Tin học cơ bản
3 Lớp ÔN TIN TTp 47 18h00-21h0001/03/202345103B4Tối T2, T4, T6 Trần Thanh Phúc Ôn tập Tin học cơ bản
4 Lớp ÔN TIN TTp 48 18h00-21h0020/02/202345203B4Tối T2, T4 Võ Tấn Vinh Ôn tập Tin học cơ bản
5 Lớp ÔN TIN TTp 49 18h00-21h0021/02/202345201B4Tối T3, T5 Nguyễn Thị Ngọc Chi Ôn tập Tin học cơ bản
12345
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ KHAI GIẢNG
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp TAB1.3 18h00-20h15'30/03/2023120205C1Tối T3, T5, T6 Nông Thành Nhơn Tiếng Anh
2 Lớp TAB1.2 18h00-20h15'28/03/2023120104C1Tối T3, T5 Trần Duy Hoài Tiếng Anh
3 Lớp ÔN TATT.88 18h00-20h15'27/03/202360108C1Tối T2, T4, T6 Bùi Trường An Tiếng Anh
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ ĐANG HỌC
STTDanh sách lớpThời gian họcNgày khai giảngSố tiếtĐịa điểmThứ họcGiảng viênLoại lớp
1 Lớp ÔN TATT.89 18h00-20h15'21/03/202360106C1Tối T3, T5, T6 Lê Ngọc Hiếu Hòa Tiếng Anh
2 Lớp IELTS.3 18h00-20h15'03/03/202390107C1Tối T4, T6 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Tiếng Anh
3 Lớp TAB1.01 18h00-20h15'20/02/2023120105C1Tối T2, T4, T6 Đặng Ngọc Thu Thảo Tiếng Anh
4 Lớp ÔN TATT.86 18h00-20h15'31/01/202360108C1Tối T3, T5, T6 Nguyễn Thị Đan Thanh Tiếng Anh
5 Lớp ÔN TATT.87 18h00-20h15'06/01/202360104C1Tối T2, T4, T6 Lê Thanh Thủy Tiếng Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NĂM 2023

DANH SÁCH THI VÀ THÔNG BÁO LỊCH THI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chức năng hỗ trợ

Hệ thống LMS (Learning Management System)

Giúp người học làm quen với việc thi trắc nghiệm lý thuyết Tin học trên máy, Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ sinh viên trong việc học ngoại ngữ.

Tra cứu điểm thi

Hỗ trợ người học tra cứu kết quả thi được Trung Tâm thông báo sau ngày thi 2 tuần.

Tài liệu tham khảo

Hỗ trợ người học một số tài liệu về Tin học và Ngoại ngữ.

Danh sách các lớp học

Hỗ trợ giảng viên thông tin về lớp học. Hỗ trợ người học thông tin về lớp học và thông tin về giảng viên của lớp.

Bổ sung thêm thông tin người học

Hỗ trợ người học bổ sung thêm các thông tin vào danh sách lớp như : Số CMND, Email, Số điện thoại di động.

Thông tin tổng hợp của từng sinh viên

Hỗ trợ việc xem thông tin tổng hợp của sinh viên : các lớp đã học, kết quả các kỳ thì, trình độ Tin học, Ngoại ngữ hiện tại.

Ðội ngũ giảng viên

GIẢNG VIÊN TIN HỌC

GIẢNG VIÊN NGOẠI NGỮ