Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học - ( cập nhật ngày: 01/12/2021)

THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học - (01/12/2021)
Thông báo hướng dẫn nộp học phí, phí dự thi, phí chứng chỉ, chứng nhận Ngoại ngữ, Tin học qua ngân hàng - (01/12/2021)
Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 59 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 58 ngày 25, 26/12/2021 - (30/11/2021)
Hướng dẫn thí sinh dự thi thực hiện phòng, chống dịch Covid19 và danh sách thí sinh dự thi trong kỳ thi ƯDCNTTCB khóa 57, sáng ngày 28/11/2021 - (25/11/2021)
QUY TRÌNH VÀ DANH SÁCH TEST NHANH COVID19 CHO ĐỢT THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NGÀY 27, 28/11/2021 - (23/11/2021)
Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 58 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 57 ngày 27, 28/11/2021 - (03/11/2021)
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức các kỳ thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Khóa 58 và Chứng chỉ Quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao - Khóa 57 ngày 26, 27/9/2021 - (21/09/2021)
Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học - (30/11/2021)